Правила за ползване

 

 

  ПРАВИЛНИК НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ "ДАЯ", "ДАНАЯ" И "ПАЛАДИЯ"

 Уважаеми гости, за приятната и безпроблемна почивка в къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" Ви молим стриктно да спазвате правилата на къщите!!!   

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ

     ¤ Внимателно прочетете общите условия за ползване на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ".

     ¤ Когато клиентът (представител на групата, извършил резервацията) прави резервация, встъпва в договорни отношения с къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" и приема общите условия на къщите.

     ¤ При всяка резервация на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване и ги приемат без изключение и без протест и не могат да бъдат оспорвани.  

 • ЗАПЛАЩАНЕ                                                                                                                      

     ¤ За да потвърдим вашата резервация е нужно да направите авансово плащане в размер на 30% от общата сума за вашите нощувки по банков път на посочена от нас банкова сметка или в брой на място в къщите за гости, но не по-късно от 3 дни след вашето запитване.

     ¤ Вашата резервация е гарантирана само при платен аванс.

     ¤ При направена и потвърдена резервация се изисква възстановяем депозит в размер на 200.00лв., който трябва да се плати в деня и часа на настаняване, в брой, от клиента (представител на групата, извършил резервацията). Този депозит е за евентуални щети, непочистени помещения и посуда при ползването на механите, кухните, двора, неспазване на условията и правилата в къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ".

     ¤ Възстановяемият депозит се възстановява на клиента след изтичане на наемния период. В случай на нанесени щети по време на престоя, депозита се възстановява частично или към него се добавя и сумата за нанесените щети, когато стойността им е по-голяма от депозита.

     ¤ Останалата сума за вашите нощувки се заплаща в деня и часа на настаняване, в брой, от клиента (представител на групата, извършил резервацията).

     ¤ Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.

     ¤ Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ", тяхното обзавеждане, както и дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой на собственика или управителя, задължително преди напускане на къщите.

 • НАСТАНЯВАНЕ

     ¤ Гостите се настаняват в интервала между 14:00 часа и 17:00 часа в деня на пристигане, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.                                                             

     ¤ При настаняване клиентът (представител на групата, извършил резервацията), трябва да бъде сред първите гости с оглед на това, че трябва да се запознае с правилника на вътрешния ред на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" и да положи подпис върху него, поради факта, че той носи пълната отговорност, както за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица в къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" по време на наемния период.

     ¤ Всеки гост е длъжен да представи документ за самоличност за регистрация.

 • ОСВОБОЖДАВАНЕ

     ¤ До 12:00 часа в деня на напускане, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.

     ¤ Късно освобождаване на къщата или стаите може да бъде предоставено при възможност и при уговорка с управителя срещу доплащане.

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

     ¤ Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие, избирайки да посетите къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ", с.Алдомировци и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Вашите лични данни  се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде представяна за други цели.

 • ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

     ¤ Домашни любимци не са разрешени в къщите за гости, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

     ¤ Клиентите, ползващи услугите на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" следва да бъдат пълнолетни лица според българското законодателство/ навършили 18 години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни  представители.

     ¤ Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ", особено пребиваващите с деца. Представителите на къщите не носят отговорност за лица под 18 години оставени без надзор.

 • ПРАВИЛА ЗА ПУШЕНЕТО

     ¤ Къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" изисква да не се пуши в стаите, баните и коридорите, както и на терасите на втория етаж и дървеното стълбище към нея, поради дървената настилка. За гости, които не спазват тези правила, както и при намиране на следи от пушене на гореупоменатите места, се налага глоба в размер на 100 лева на помещение. Определените зони за пушене са в механата, барбекюто и на откритите площи, единствено и само с условието фасовете да се изхвърлят на определените за това места.

 • ШУМ

    ¤ След 22:00 часа се забранява на откритите места и барбекюто викането, шумният говор, пеенето, свиренето и създаването на неестествен шум, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на съседите.

    ¤ В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 22:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.

    ¤ След 22:00 часа се позволява в механата, при затворени врати и прозорци, в нормални граници.

    ¤ При неспазване на този ред, оплакване от съседи и официално предупреждение от полицията, се налага глоба от 200лв.

 • ОТГОВОРНОСТ                                                                                                                          

    ¤ Представител на гостите, извършил резервацията носи пълната отговорност, както за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица в къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" по време на наемния период. Ако някой гост/и или посетител/и не се държи по подходящ начин, собственика или управителя си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица да напуснат помещенията и/или да освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

    ¤ Гостите са отговорни за имота по време на наемния период и гарантират, че всички врати и прозорци са заключени в случаите, когато те отсъстват и не са на територията на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ". Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица, което може да отхвърли или да засегне застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиента/ите.

    ¤  Собственикът или управителят НЕ поемат отговорност за:

 • Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна нагостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината.
 • Деца под 12 годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен и не се оставят без надзор. Отговорността е на родителите и на упълномощените за това лица.
 • Причинен дискомфорт, охлузвания и контузии поради невнимание от страна на гостите свързани с мокри и хлъзгави настилки, работа на поливната система, невнимание по стълби и релефни стени, недоизринат сняг и други подобни.
 • Услуги, предоставени от трети страни на гостите.
 • ПОВЕДЕНИЕ

     ¤ Ние сме вежливи, усмихнати и любезни с нашите гости и очакваме те също да се държат по приятен и културен начин. Личното спокойствие за всеки един от останалите ни гости е наш приоритет. Ругатни и хулиганско поведение са оскърбителни и не се толерират.

     ¤ Гостите се съгласяват да се отнасят към имуществото на къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" с грижата на добър стопанин.

     ¤ От гостите се изисква да спазват приетите норми за поведение и да гарантират, че всички гости и съпътстващите ги лица се държат по подходящ и разумен начин. Незаконни и неморални дейности, включително хазарт, хулиганство, наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия са строго забранени. 

                                                                                                Моля да се съобразявате със следните общи правила:

 • Прескачането през прозорци и огради, катеренето по покриви и парапети, както и влизането в чужди имоти са абсолютно забранени.
 • Влизането с всякакви моторни превозни средства по зелените площи е забранено.
 • Изхвърлянето на отпадъци и тоалетна хартия да става в определените за това места. Да не се изхвърлят в тоалетните чинии.
 • Не се разрешава късането на цветя и декоративна растителност.
 • Дървата се използват само за отопление на къщите. Ако някои гости желаят огън за атракция, дървата се заплащат допълнително.
 • Не е разрешено изнасянето и разместването на каквото и да е имущество на къщите за гости, без изричното съгласие на управителя.
 • Всички гости са длъжни да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.

 • ОПЛАКВАНИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ЩЕТИ

     ¤ Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи на управителя на къщите за гости по време на престоя, за да може при възможност въпросът да бъде решен веднага. В случай на причинена небрежност от наша страна, отговорността ни към гостите се ограничава максимално до цената на резервацията.

     ¤ Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, както и всички специални изисквания за почистване са отговорност на гостите. В случай на умишлено разхвърляне на салфетки, фасове и други боклуци, зацапване с храна, питиета и несъбран отпадък, както и прекомерни и неприемливи загуби или повреди по всяко време на наетия период, собственикът или управителят може да изиска от гостите и техните съпътстващи лица да освободят къщата за гости незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

     ¤ Ако някой гост/и или посетител/и не се държи по подходящ начин, собственика или управителя си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица да напуснат помещенията и/или да освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

     ¤ Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ"

     ¤ В случай на нарушаване на правилата на къща за гости “ДАЯ”, може да се прибегне до прекъсване на резервацията веднага, без да носим отговорност за възстановяване или обезщетение. От всички гости, се очаква да се придържат към тези правила.

 Къщи за гости "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ" си запазва правото да изисква напускане от страна на гост/гостите, извършили нарушения срещу тези правила.

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В КЪЩИ ЗА ГОСТИ "ДАЯ", "ДАНАЯ" и "ПАЛАДИЯ"!